10 נובמבר, 2013

המצב המשפטי ביהודה ושומרון - עדכון מעניין