26 נובמבר, 2013

חזון לאומי בחיפה - (לסטודנטים) הר הבית וחברון