01 אוקטובר, 2012

Migron Succot Event - recommended! עצרת וחנוכת שכונת היקב-מגרון

יום ה 1630 במגרון הנוכחית -  לפרטים פנו  0545210002 
Thu 4 Oct 4:30 pm at current Migron site. Call 0545210002 for details