28 אוקטובר, 2012

המועמד החברתי הרב נסימי מתנגד "בכל מאודו" למדינה פלשתינית