03 אוקטובר, 2012

זה לא צדק ולא סולידריות אורבך-מדינה פלשתינית

 
The message is ready to be sent with the following file or link attachments:
אורבך-מדינה פלשתינית

Note: To protect against computer viruses, e-mail programs may prevent sending or receiving certain types of file attachments.  Check your e-mail security settings to determine how attachments are handled.