24 אוקטובר, 2012

מודעה: מי שתמך בגירוש גוש קטיף שילך הביתה