29 אוקטובר, 2012

מתעלמים מסכנות - התעלמות תקשורתית מסכנת מדינה פלשתינית