03 אוקטובר, 2012

נתניהו: הבטחה שלטונית בנושא זכות התפילה בהר הבית