09 אפריל, 2014

[Mattotarim] שוב בוגי פוגע דווקא ביהודים Bogy, let our people build


English & unsubscribe info -- see below

                                                                                                                                                  רוצה להימחק מרשימת התפוצה? ראה בסוף

בלוג http://mattotarim1.blogspot.com עכשיו בפייסבוק  http://www.facebook.com/MattotArim


שוב בוגי פוגע דווקא ביהודים
 
אתמול בוגי יעלון שוב אישר הריסת בתים של משפחות יהודיות - הפעם ביישוב יצהר, בעיצומי ההכנות לחג הפסח!
 
משמרת מחאה התקיימה ליד בית בוגי יעלון: http://mattotarim1.blogspot.co.il/2014/04/1800.html
 
כמה מפתיע: תושבי יצהר זעמו - כמה מהם אף איבדו שליטה ופינקצ'רו גלגלים.
"מדובר בטרור לכל דבר" לדעת בוגי. http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/571/970.html?hp=1&cat=875&loc=10
ומה דעתנו?
 
הצעה למייל:
אנו קוראים לבוגי יעלון:
    תתבייש! כשאדם מפנקצ'ר גלגלים כתגובה להרס ביתו, הדבר נקרא בפיך "טרור לכל דבר". אבל אנו לא שכחנו כי:
    אתה עצמך מגבה את המאמצים של נתניהו להקמת מדינת טרור,
    אתה עצמך שחררת עשרות רוצחים, מראשי הטרור הפלשתיני, לרחובה של עיר,
    אתה עצמך מאפשר לפלשתינים - תומכי-הטרור - לבנות ולבנות, ומסרב לאפשר לישראלים - נפגעי הטרור - לבנות בדומה, 
    אתה עצמך מפגין חולשה מול מגיפת טרור האבנים ובקבוקי התבערה של הפלשתינים נגד בני-עמך!
 
די לרפיסות שלך ולפגיעות החוזרות שלך באחינו חלוצי ההתישבות ביצהר ובשומרון כולו!     
על החתום, (שמך המלא)
 
כתובות מייל של בוגי יעלון ונבחרי ציבור נוספים:  
aatias@knesset.gov.il; aderey@knesset.gov.il; yvaknin@knesset.gov.il; nzeev@knesset.gov.il; eyishay@knesset.gov.il ; amncohen@knesset.gov.il;  izchakec@knesset.gov.il; amichaeli@knesset.gov.il; ymargi@knesset.gov.il; mnahari@knesset.gov.il; ieichler@knesset.gov.il; yasher@knesset.gov.il; mgafni@knesset.gov.il; ylitzman@knesset.gov.il; mmozes@knesset.gov.il; umaklev@knesset.gov.il; mporush@knesset.gov.il;uorbach@knesset.gov.il;uria@knesset.gov.il;ebendehan@knesset.gov.il;nbenet@knesset.gov.il;awortzman@knesset.gov.il;myogev@knesset.gov.il; zkalfa@knesset.gov.il ;smoalemr@knesset.gov.il;ostruk@knesset.gov.il;nslomiansky@KNESSET.GOV.IL;ysetbon@knesset.....gov.ilashaked@knesset.gov.il
 
 
Again: Black uniformed troops sent by Bogy to bulldoze homes
 
Black uniformed policemen, reminiscent of the Gush Katif demolition era and of previous horrific times in Jewish history,
again bulldozed Jewish homes --this time in Yitzhar as families prepared for the Pessach holiday.
 
 
See more details above in the Hebrew.
Please can you urge Minister Bogy Yaalon who is responsible for all construction and demolition in Judea & Samaria to stop this.
Example short message (or write one of your own):
BOGY YAALON:  LET OUR PEOPLE GO BUILD YITZHAR AND ERETZ YISRAEL!
See email addresses of Bogy (Moshe) Yaalon and others, above between the English and Hebrew sections - thank you!
 

Our blog: http://mattotarim1.blogspot.com Now on Facebook: http://www.facebook.com/MattotArim

רוצה להימחק מהרשימה? שלח דוא"ל ריק אל mattotarim-unsubscribe@eretz.org

to unsubscribe, pls send a blank email to: mattotarim-unsubscribe@eretz.org

 

קבלת את המייל הזה מחבר, רוצה להצטרף לרשימת התפוצה? שלח דוא"ל ריק אל mattotarim-subscribe@eretz.org

got this from a friend,  want to join our distribution list? send a blank email to mattotarim-subscribe@eretz.org

לתגובות או לרישום ידידים הגרים בחו"ל mattot.arim@gmail.com

Comments? Or: Want your friends in USA etc. to join our foreign list? Contact mattot.arim@gmail.com