02 אפריל, 2014

רוה"מ רבין ביום העלייה לקרקע בגוש קטיף: ברכת הצלחה להתישבות הקבע שלכם

רוה"מ רבין ביום העלייה לקרקע בגוש קטיף: "ברכת הצלחה להתישבות הקבע שלכם"

נסרק מאלבום האורחים של היישוב הראשון בגוש קטיף (נצר חזני)
אותר לבקשת תנועת מטות ערים -- ע"י ארכיון מרכז קטיף

 

 
This email is free from viruses and malware because avast! Antivirus protection is active.