29 אפריל, 2014

המקובל 'החלבן' מברך את החרדים שעולים להר הבית: עלו והצליחו להקים שכינתא מעפרא

מצ"ב - מקובל (מומחה לתורת הנסתר) חשוב, 'החלבן', מברך את החרדים שעולים להר הבית: עלו והצליחו להקים שכינתא מעפרא.
 
מנהיגים אחרים שהביעו תמיכה בעולי הר הבית מן הציבור החרדי: הרב מאיר מאזוז ראש ישיבת כסא רחמים, הרבה חיים פסח הורביץ מאשדוד, הרב שמואל אליהו, והרב מאיר הייזלר מבני ברק. הביעו תמיכה  בעליה להר הבית "לרשתו מידי הגויים המחללים את מקום מקדשנו".
 
המידע באדיבות הרב יהודה גליק ("הליבה"), וכן הרב ישראל פרטיג הרב יוסף אלבום והרב יעקב היימן שלושתם מחשובי העולים החרדים  להר הבית


This email is free from viruses and malware because avast! Antivirus protection is active.