28 אפריל, 2014

עיתון דבר (שמאל):משרד הדתות ו.או הרבנות הצבאית אחראים על מערת המכפלה,קבר רחל ועוד


 This email is free from viruses and malware because avast! Antivirus protection is active.