09 אפריל, 2014

קרי, כך מביאים את השלום! תודה למשפחת גדיאל מבית גמליאל


 
לפי המסורת היהודית, אם ישמרו בני ישראל שתי שבתות הם מייד "נגאלים".
 הדברים נאמרים בשם רבי שמעון בר יוחי - בגמרא,  במסכת שבת קיח, ב.
 
חג חירות שמח לכל עם ישראל ממטות ערים
This email is free from viruses and malware because avast! Antivirus protection is active.