10 אפריל, 2014

פרשנות מדינית מעולה - באנגלית - פרי עטו של ד"ר אהרן לרנר מרעננה

http://www.imra.org..il/story.php3?id=63619
 This email is free from viruses and malware because avast! Antivirus protection is active.