08 מאי, 2012

מדיניות ההסרה - של הממשלה. לא של הבג"צ!