14 מאי, 2012

סקר: לדעת רוב הציבור, מדינה פלשתינית אינה פתרון ריאלי


 סקר "מדד השלום": רוב הציבור סבור שמדינה פלשתינית אינה פתרון ריאלי
 

 

 סקר "מדד השלום" קובע כי רוב הציבור סבור שמדינה פלשתינית אינה פתרון ריאלי.

זאת על פי מדד השלום האחרון שפורסם בימים אלה.

 הסקר נערך בין התאריכים 30/04 - 02/05 בקרב מדגם מייצג של 600 ישראלים.

עורכי הסקר סיכמו: "רבים (58% מהמרואיינים היהודים ו-61% מהערבים) סבורים שאין כיום סיכוי ריאלי לסיים את הסכסוך לפי הנוסחה של שתי מדינות".
 

השאלה שנשאלה ותוצאותה, היא כדלקמן:

1.  ועד כמה אתה מאמין או לא מאמין כי יש סיכוי ריאלי לפתור את הסכסוך לפי הנוסחה של שתי מדינות לשני העמים בעשר השנים הבאות?

 

ערבים

יהודים

כלל הציבור

 

6.7

11.5

10.7

1.       מאמין מאוד

31.1

28.7

29.1

2.       די מאמין

41.1

31.0

32.5

3.       די לא מאמין

20.0

26.7

25.7

4.       בכלל לא מאמין

1.1

2.1

2.0

5.       לא יודע/מסרב להשיב

 

המקור: