01 מאי, 2012

ברק יענה מחר לשאילתה: מדוע המשרד משתלט על אדמות פרטיות בת"א


 
מזכירות הכנסת אישרה אמש שאילתה דחופה של ח"כ ציפי חוטובלי (ליכוד) לשר הביטחון ברק, בנוגע לשימוש משרד הביטחון בקרקע פרטית בניגוד לצו בית משפט. השר ייאלץ להתמודד עם האבסורד שאותו משרד מדבר בשפה אחת לתושבי המאחזים, בעוד הוא נוהג בעצמו בבעייתיות חמורה הרבה יותר.
 

מדוע משרד הביטחון אינו עומד במדיניות שהוא עצמו גיבש בנוגע לישיבה על קרקע פרטית?

לפני כשבוע פורסמה בעיתון דה-מרקר ידיעה שכותרתה: "קרקע בבעלות פרטית? את משרד הביטחון זה לא מעניין". הידיעה גוללה את סיפורה של 'גבעת האנטנות' בת"א, הסמוכה לשדה-דב, קרקע פרטית שבה עושה משרד הביטחון שימוש שלא כדין. בעלי הקרקע תבעו את בעלותם על הקרקע בבית משפט שלום בת"א, שקיבל את טענותיהם, וחייב את המשרד לפנות את המתחם, באם לא יצליח להגיע להסכמות עם בעלי הקרקעות.

"הידיעה מיד נראתה לי הזויה", סיפרה חוטובלי. "זה הרי אותו משרד שמתעקש לפנות את תושבי המאחזים רק משום שיש מרשם פיקטיבי ירדני שלא הוכח. הייתי מצפה ממשרד הביטחון, שמייחס, לכאורה, חשיבות כל כך גדולה לדיני הקניין בכל הנוגע לפינוי מאחזים, לכל הפחות שיעמוד ברף שהציב בעצמו".

"אם כבר לעשות אבחנה בין המקרים, הייתי מצפה שכאשר מדובר בשימוש של משפחות בתום לב לצרכי מגורים המשרד יערוך בירור מקיף לפני שייפנה, ואילו כאשר מדובר בשימוש של המדינה הוא ינקוט זהירות כפולה ומכופלת".

   בעקבות כך, הגישה ח"כ חוטובלי למזכירות הכנסת שאילתה דחופה, הדורשת משר הביטחון להסביר את הדו-פרצופיות של המשרד שמטייח שימוש של עצמו בקרקע פרטית ואילו ממהר לאכוף בנייה על קרקע שהינה רק לכאורה פרטית. אמש אישרה מזכירות הכנסת את השאילתה כך ששר הביטחון, אהוד ברק ייאלץ לחשוב על תשובה יצירתית כבר מחר.

"יתרה מכך", הוסיפה חוטובלי, "גם במידה והמשרד מתכנן לפצות את בעלי הקרקע הפרטית ב'גבעת האנטנות', האין זה נכון ומידתי שינהג כך גם עם הבעלים, לכאורה, של האדמות הפרטיות במאחזים העומדים בפני הריסה?"