27 מאי, 2012

Netzer in danger! הנטיעות בנצר בסכנת עקירה