18 נובמבר, 2010

מכתב יו"ר הסיעה ח"כ אורי אורבך לנתניהו

 

 

 

 

 

 

הסיעה בכנסת

 

סימוכין: 919510

ב"ה, ירושלים, ז' בכסלו, התשע"א

14/11/2010

 

לכבוד

ראש הממשלה

ח"כ בנימין נתניהו

 

אדוני ראש הממשלה שלום רב,

 

 

בהמשך לפרסומים האחרונים על הכוונה לחדש את ההקפאה לפרק זמן נוסף הריני להבהיר:

 

סיעת הבית היהודי – מפד"ל החדשה, על שלושת חבריה, מתנגדת בתוקף להמשך הקפאת הבנייה ביהודה ושומרון ובירושלים.

אם חלילה תתקבל החלטה שכזו, אכנס באופן מיידי את הסיעה ואפעל להוצאתה מן הממשלה ומן הקואליציה.

המשך ההקפאה מהווה הפרת הבטחתך כי ההקפאה הקודמת הייתה חד-פעמית. חשוב מכך, ההתיישבות ביהודה ושומרון היא מפעל מרכזי של עם ישראל ושל מדינת ישראל ונתנגד לכל פגיעה במעשה חלוצי זה.
בבואך לקבל החלטות,  נא להביא גם מכתב זה בחשבון הדברים.

           

                                             

                                                                        בברכה,

                                                                        ח"כ אורי אורבך

                                                                        יו"ר סיעת הבית היהודי-מפד"ל החדשה

                                                                                                                       

העתקים:

השר פרופ' דניאל הרשקוביץ, יו"ר הבית היהודי-מפדל החדשה

ח"כ זבולון אורלב

ח"כ זאב אלקין, יו"ר הקואליציה

 

 

____________________________________________________________________ח"כ אורי אורבך, הכנסת ירושלים 91950. טל': 02-6408167/8, פקס: 02-6496541uorbach@knesset.gov.il,   www.uriorbach.co.il