18 נובמבר, 2010

החלה החתמה של חברי ליכוד: נתמוך רק במי שיצביע נגד. מצ"ב דוגמית