20 נובמבר, 2010

עיסקת ההקפאה - הנה הנתונים. קטסטרופה. הצבע נגד