16 נובמבר, 2010

הגזענות של ממשלת הליכוד

 
 

במבצע סודי, רגיש, מורכב, ומשותף של המינהל האזרחי, צה"ל, משטרת ישראל ושרות הבטחון הכללי הרסו הבוקר כוחות יס"מ את המחלבה והדיר של משפחת רוזנפלד ביישוב אחיה בבנימין וגדעו באחת את מטה לחמם.

בכפרים הערביים  קוצרה, קריות וג'לוד הסובבים את היישוב אחיה, נבנים בימים אלה עשרות מבני בטון בלתי חוקיים באין פוצה פה ומצפצף.
 
מצ"ב: 3 תמונות של ההרס של המעשה הציוני.
          תמונה אחת - מבט כללי על היישוב.
          תמונה 5 ואחרונה - מבנים לא חוקיים של הערבים