21 נובמבר, 2010

מסתובב באינטרנט - עמותות המשלמות שכר גבוה מדי