25 נובמבר, 2010

מה עושים המתנחלים בעצי הזית בשומרון???