04 יוני, 2020

תשובה לעמית סגל

לא הסכמתי עם הביקורת של עמית סגל על מנהיגי המתנחלים

להלן נימוקיי: https://www.inn.co.il/News/News.aspx/439250

בברכה
סוזי דים
פעילה בתחום המדיני מזה 28 שנה