08 מאי, 2014

יהודי!! משטרת ישראל אוסרת עליך להתפלל בהר הבית, הנה המסמך הרשמי

 This email is free from viruses and malware because avast! Antivirus protection is active.