10 מאי, 2014

מומחה לבטחון, אדריכל ההתנתקות: איש לא חזה שהחמאס ישתלט כתוצאה מההתנתקות

 איש לא חזה שהחמאס ישתלט על המערכת הפלסטינית, אמר אדריכל ההתנתקות, תת-אלוף עיבל גלעדי
איך חגי סגל היה אומר? שוב שכחו לשאול את ילדי המתנחלים בני ה-3
 This email is free from viruses and malware because avast! Antivirus protection is active.