06 מאי, 2014

חייל עם פאות וילדים יהודים קטנים שעלו להר הבית לחגוג את יום העצמאות

 
----- Original Message -----
 
שיא של עצמאות || להודות ולהלל
עשרות יהודים עלו להר הבית בקדושה ובטהרה, התפללו השתחוו שרו, ברכת כהנים קדיש וקדושה | המשטרה הגבילה כניסתם של אותם מוסלמים ומוסלמיות שבקשו להפר את הסדר | קציני המשטרה אבי ביטון, ארז תבור ושלומי טובול עשו את עבודתם נאמנה ודאגו לכניסת כל הבאים
הבוקר יום שלישי חג העצמאות עלו עשרות מתפללים יהודים להר הבית,בקדושה ובטהרה למקומות המותרים כפי שהורו גדולי ישראל בארץ ובחו"ל.

המשטרה דאגה להכניס את כל הבאים בקבוצות גדולות, קבוצה ראשונה כ-50 יהודים בבת אחת בראשות הרב הצדיק חיים ריצ'מן ורבנים אחרים נוספים, כמו כן והרבנית הצדקנית רבקה שמעון ועוד.
 
קבוצות נוספות בראשות הרבנים: אלבוים, אריאל ועוד. עלו גם כן לאחר מכן.
 
הקבוצה סובבה את כל ההר, הודתה לה' על הניסים הגדולים, קיבוץ הגלויות, בניין הארץ ושחרור הר הבית והתפללה לבניין המקדש השלישי. אחד הרבנים אמר קדיש וקדושה, כמו כן התקיימה ברכת כהנים נרגשת.

העולים מציינים כי קציני הר הבית נצ"מ אבי ביטון קצין מרחב דוד, סנ"צ ארז תבור מפקד ימ"ק, ופקד שלומי כהן מפקד הר הבית, דאגו מקרוב לשלומם ולכניסתם המידית של כל הבאים. מר פארחי סלאמי, השוטר בכניסה להר שהחליף את השוטר מוטי גבאי, התייחס בכבוד לבאים והכניסם בקלות ובמהירות וללא עיכובים מיותרים.
 
המשטרה הגבילה את כניסת המוסלמים להר הבית, מאחר ויתקבלו התראות חוזרות ונשנות על מוסלמים ומוסלמיות שבקשו להפר את שמחת החג ולמנוע מיהודים להיכנס ולהתפלל בהר הבית.


This email is free from viruses and malware because avast! Antivirus protection is active.