06 מרץ, 2013

מחוות לאובמה - בעברית פשוטה, סכנות חדשות עבורנו הישראלים

דיווח חשוב וחמור  באדיות אלכס פישמן, ידיעות אחרונות