25 מרץ, 2013

כיצד גלעד ארדן בכלל נבחר לחיים הציבוריים? על סמך עמדתו שהוא...

על סמך עמדתו שהוא נגד מדינה פלשתינית
ראו חתימת ידו