12 מרץ, 2013

עשרות צעירים יהודים עלו הבוקר להר הבית

עשרות צעירים יהודים עלו הבוקר להר הבית. המשטרה עיכבה אותם זמן ממושך בשער.

לראיונות --
 
הרב ישראל אריאל, 057-7000394
הרב יהודה גליק, 052-8990399