28 מרץ, 2013

מתפללים יהודים מכל הזרמים - היום בהר הבית. יש צורך להכיר בהר הבית כמקום הקדוש לדת היהודית