20 מרץ, 2013

המודעה מטעם "מטות ערים" שהופיעה היום בעיתון ג'רוסלם פוסט

 
-----