27 אוגוסט, 2012

מפר כל הבטחותיו, מאיים מסית ומגרש מיגרון - בנימין נתניהו