20 אוגוסט, 2012

- תודה לחברנו ד"ר שלום פליסר רמאדן


 מזל שאין לנו רמאדן:

תארו לעצמכם את החגיגה התקשורתית אם היו מקדימים במגזר החרדי את קיצבאות הילדים לפני ראש השנה ופסח