23 אוגוסט, 2012

ראשי המועצות מוחים על הפגיעה הבלתי-מוצדקת בחקלאי מ. דויטש