07 אוגוסט, 2012

בחולדה, באר טוביה וחברון אזכרה לפרעות תרפ"ט