15 יולי, 2012

Har Habyit protest this Wednesday-יום ד הזה הר הבית,הפגנה