16 יולי, 2012

הפיצו - משמרת מחאה בירושלים בנושא מגרון