04 יוני, 2012

תמונות מאוהל שובתי הרעב לשימוש חופשי, תודה לחברתנו ארנה קובס ראש מטה יריחו