03 יוני, 2012

כולנו מצטרפים לשביתת הרעב. מסדירים את היישובים עכשו. הפיצו ושתפו