07 יוני, 2012

הצבעת חוק ההסדרה - הקליפ והתוצאות השמיות

הצבעת חוק ההסדרה - הקליפ והתוצאות השמיות
Subject: Who voted for and against yesterday's bill