13 יוני, 2012

הרב מלמד (האב), מנהיג רוחני בציבור הדתי-לאומי, מבהיר חשיבות המאבק על ארץ ישראל

הרב מלמד (האב), מנהיג רוחני בציבור הדתי-לאומי, מבהיר חשיבות המאבק על ארץ ישראל

בס"ד

 

לא תגורו

 

אלו דברי מו"ר הרב צבי יהודה קוק זצ"ל:

"על כל יהודי הנאמן לישראל לעמוד במסירות נפש שלמה וגמורה נגד הפקרת מה שהוא של ארץ חיינו והוצאתו מרשותינו אל רשות נכרים".

ובמקום אחר כתב "הלא מחויבים אני כולנו להתקומם במסירות נפשנו על כך כדין ייהרג ואל יעבור"

(עיין בשלמות הדברים בספר ארץ הצבי)

 

אני מחזק את כצל'ה היקר,  העומד בראש המערכה נגד הגזירה של הריסת בתי האולפנא בבית-אל, ההולך בדרכי רבנו הרב צבי יהודה זצ"ל, במסירות נפש.  ואני מברך אותו שינווט את המאבק בהצלחה גדולה.

אנו קוראים לכל הציבור ולחברי הכנסת נאמני ארץ-ישראל להצטרף למאבק נחוש במסירות ובנכונות להקרבה.

חזק ונתחזק בעד עמנו ובעד אלוקינו

 

זלמן ברוך מלמד