04 יוני, 2012

מחר יום ג' הצפון מחזק את המתיישבים! עדכונים