30 ינואר, 2012

נאמני ארץ ישראל נוספים בצפת

לועידה בצפת

גרינבאום משה צבי

וויס ברוך

חסן אילן

רפאלי אליהו

 

ולמועצת הסניף בצפת

הרב אוהד איילי

גרינבאום משה צבי

וויס ברוך

וויס דליה

וויס שלום

חסן אילן

כהן אורגד יעקב

כהן יעל

רפאלי אליהו