12 ינואר, 2012

פנייתו של המשפטן ופעיל הליכוד עו"ד יוסי פוקס לנתניהו

לכבוד,

 

מר בנימין נתניהו

ראש הממשלה

ויו"ר תנועת הליכוד

משרד ראש הממשלה

 

מכובדי,

 

הנדון: התנגדותך להסדרת המאחזים – חשש להפלת הממשלה ולקרע בליכוד

 

כאחד מראשי המחנה הלאומי בליכוד, המונה כ-15,000 מתפקדים המהווים את התשתית האידיאולוגית של התנועה ואשר נותנים את הגיבוי הפוליטי לנבחרי התנועה הנאמנים לדרכה, אבקש לפנות אליך בעניין הנדון.

 

השבוע, במסגרת ישיבת הסיעה, הודעת בצורה נחרצת, בשונה מעמדת מרבית חברי הסיעה, כי הנך מתנגד ליוזמת החקיקה אשר נועדה להסדיר את מעמדם המשפטי של מספר מאחזים אסטרטגיים באזור יהודה ושומרון ובראשם מיגרון, שהינם נקודות ישוב לכל דבר וענין.

את התנגדותך זו נימקת בכך, שחקיקה כזו עלולה להוות מכשול להסדר עתידי עם הפלשתינים וזאת בשעה שעסקינן בסוגיה פוליטית פנים ישראלית, אשר, ככל הידוע, אינה ניצבת בראש מעייניה של הרשות הפלשתינית, המתנה את המשך המו"מ בין הצדדים בהפסקת הבנייה ( להבדיל מהסדרה טכנית של יישובים קיימים ) בהתיישבות בכלל ובמזרח ירושלים בפרט.

בכל הכבוד והענווה, נימוק זה אינו עולה בקנה אחד עם דברים שאמרת בשנה החולפת, ולפיהם הנך עושה הבחנה בין מאחזים שהוקמו על קרקעות מדינה – אשר יוסדרו, לבין מאחזים שהוקמו על קרקעות פרטיות – אשר יוסרו. האם הנך סבור שהרשות הפלשתינית מתייחסת לשוני במעמד הקרקע? והרי הכל בעיניה שטח כבוש?

למעשה, אותן נקודות ישוב שאנו עוסקים בהן; מיגרון, גבעת אסף ועמונה הוקמו בעידודן ובסיוען של רשויות המדינה השונות על קרקעות של נפקדים בהעדר בעלים מוכר וזאת כחלק מתפישת הביטחון הכוללת באיו"ש של עיבוי ההתיישבות הישראלית בנקודות שולטות.

תנועות השמאל מעוניינות לייצר תקדים של פינוי ישובים ביו"ש, שלא במסגרת נסיגה ישראלית, אלא באמצעות שימוש בכלים משפטיים ובעיקר עתירות לבג"צ על מנת לערער את אחיזתנו בישובים המצויים בליבת ההתיישבות ביהודה ושומרון ולפיכך, הן "מעלות באוב" את הערבי הטוען לבעלות על הקרקע ומשיגים את החותמת של בג"צ, הפועל בואקום משפטי וללא תלות בדיני הראיות, להריסת המבנים שהוקמו על "קרקע פרטית".

לצערי, גם אתה, מכובדי וגם השר בני בגין, נופלים למלכודת זו, בין היתר משום שבעבר עלתה הצעה להעתיק את הישוב מיגרון למקום אחר, רעיון אשר כל המעורבים בדבר, זולתכם, יודעים שאינו מעשי היום וכפי שאמרת בישיבת הסיעה, הישוב מיגרון אכן הפך לסמל, אך לא במובן שאתה מייחס לו, לעקשנות של המתיישבים – אלא להפך – לאצבע בסכר המונעת שיטפון של כל ההתיישבות ביהודה ושומרון.

 

למעשה, הסוגיה הינה סוגיה פוליטית ולא משפטית, במובן זה שבידי ממשלת הליכוד בראשותך, הזכות והחובה המוסרית להוביל הליך של חקיקה, אשר ימלא את הואקום המשפטי אליו נכנס בג"צ ויקבע, כי כאשר הוקמו מבנים במקרקעי הזולת בתום לב אין להרסם ויש להסדיר את הסוגיה במישור היחסים בין הצדדים, בהתאם למשפט האזרחי ובמסגרתו בלבד.

העמדה לפיה, עצם העובדה שהוקמו מבנים על מקרקעין פרטיים, אף אם הוקמו בתום לב – מחייבת את הריסתם, הינה חסרת בסיס משפטי כלשהו, כך עולה מחוות דעתם של משפטנים בעלי שם כגון השופט בדימוס שטרוזמן ועוה"ד ד''ר י. ויינרוט וד''ר ה. ארנון, שניתנו לאחרונה.

מכובדי, 

לראשי ממשלות בישראל יש נטייה לעשות שימוש במונח "מה שרואים מכאן – לא רואים משם", או במונחים דומים, כך הסברת לחברי הסיעה את החלטתך התקדימית דאז להקפיא באופן מוחלט את הבנייה באיו"ש, החלטה קשה לעיקול, שרק בדרך נס לא הובילה לקרע בתנועה.

אף אם אומר, ולא אמרתי, כי יש אמת באמירה זו, הרי שהיא פועלת בצורה דו כיוונית ולמעשה, "מה שרואים מכאן, אצלנו, חברי התנועה, תומכי ההתיישבות – אתה לא רואה משם".

למעשה, ניתוח קר של המצב, כאשר בשעון החול של בג"צ נותרו כחודשיים וחצי בלבד וכאשר דה-פקטו ישנן רק שתי חלופות, הסדרת המאחזים באמצעות חקיקה (צודק ולא רק חכם), או חלילה הריסה ועקירה של הישוב מיגרון תחילה, משמעות התנגדותך לחקיקההינה החלטה על עקירת ישובים, "מיני התנתקות", כך לא פחות.

רק לפני שש וחצי שנים הרמת את ידך בעד תוכנית "ההתנתקות" בממשלה ובכנסת, במסגרתה נעקרו 25 ישובים בחבל עזה ובצפון השומרון, ביניהם הישוב תל-קטיפא שהוקם בדיוק בדרך בה הוקם הישוב מיגרון ויוצג על ידי הח"מ במאבק המשפטי. מאוחר יותר ומאוחר מדי, כאשר לא ניתן היה לעצור את התהליך, התפטרת מהממשלה אך לא הצלחת למנוע את הקרע בעם ובתנועת הליכוד, שהוביל אליו רוה"מ דאז אריאל שרון.

אדוני ראש הממשלה!

אל תחזור אל טעויות העבר ואל תהיה אריאל שרון! זו דמוקרטיה פרלמנטארית ולא נשיאותית.

רוב חברי הסיעה תומכים בחקיקה, רוב חברי ועדת השרים לענייני חקיקה תומכים בה ורוב חברי הקואליציה תומכים בה. אתה מתנגד לחקיקה? תצביע נגד! אך הנח לועדת השרים לעשות את מלאכתה, או למצער, אפשר לחברי הכנסת להגיש את החוק כהצעת חוק פרטית ותעניק לכלל חברי הקואליציה חופש הצבעה.

לעניות דעתי, כחבר התנועה למעלה מ- 20 שנה וכאחד מראשי המאבק המשפטי למען ההתיישבות בעשור האחרון  חוששני כי עקירת הישוב מיגרון, תוביל להפלת הממשלה, לקרע בליכוד כפי שהיה כתוצאה מתוכנית "ההתנתקות" וח"ו, עלולה להצית מלחמת אחים, כפי שהתריע בשעתו חה"כ לשעבר חנן פורת ז"ל.

 

בכבוד רב,

 

          עו"ד יוסי פוקס