15 ינואר, 2012

מתנחלים.אין עליהם. סדנת בנייה לשיקום מאחזים שנהרסו. בהצלחה