25 מאי, 2011

Rabbi Uri Dasberg רב אורי דסברג ז"ל פעיל חשוב למען ארץ ישראל

הרב אורי ז"ל, מעמודי התווך של ההתיישבות ביהודה ושומרון, 
התמונות באדיבות יהודית קצובר ונדיה מטר