09 מאי, 2011

צעדה לאנשי ארץ ישראל 

ידידינו היקרים, שלום וברכה.

ארועי העשור להקמת גבעת אסף ביום העצמאות .

בית גבעת אסף