20 מאי, 2011

ההפגנה היא ביום א בטיילת מול השגרירות - ירקון 71 תל-אביב